V rukou toho, kdo krade knihy nebo nevrací vypůjčené, by se měla knížka proměnit v dravého hada. Měla by ho ranit mrtvice a ochromit všechny jeho údy. S hlasitým křikem by měl žebronit o milost, a jeho utrpení nechť se nezmírní, dokud nepřejde v rozklad. V jeho vnitřnostech nechť hlodají knihomoli jako červ smrti, který nikdy neumírá. A až nastoupí poslední trest, nechť ho pekelný oheň navždy pohltí.
Nápis z knihovny kláštera San Pedro v Barceloně, citovaný Albertem Manguelem

Květen 2014

Matika

29. května 2014 v 21:41 | Narsis, upravila Sylphe |  Ze školy ještěrek
PODMÍNKY:Z celého příkladu,z dolní části musíš zjistit podmínku která má zajistit že dole nebude NIKDY nula!
pokud je tam m-1 tak m se nesmí rovnat jedna,protože 1-1=0 a to NESMÍ vyjít! Pokud je to součin, nesmí ani jeden "násobitel" (:O co to je za slovo,Narsis?!)být 0 protože 0*6=0!!!

Chemie vzorečky

20. května 2014 v 17:11 | Narsis |  Ze školy ještěrek
Ahoj Sylphe,
protože jsi dneska nebyla ve škole, číhá na tebe písemka z chemie. Napadlo mně, že Ti vysvětlím ty vzorečky, protože Ti příliš nejdou. Neříkám, že Ti řeknu co přesně tam bylo, ale že Ti to vysvětlím!
A)oxidy: Když je například oxid sodný vzorec bude jistě obsahovat Na - sodík a O - kyslík (slyšíš v názvu) V oxidech je kyslík vždy na druhém místě! Vzorec tedy bude NaO, ale co oxidační čísla? Bez těch to nejde, vzorec nemůžeš získat jen tak, že tam napíšeš značky dvou prvků - to by bylo moc jednoduché! Nahoru k O musíš napsat oxidační číslo, které je v oxidech vždy -2(oxidační čísla se píší římsky). Podle koncovek(ný, natý,itý,ičitý,ičný ečný, ový, istý, ičelý) si odvodíš, že oxidační číslo u Na je +1. Teď to potřebuješ vyčíslit. Vždy vynásobíš čísla, která jsou nad sebou u jedné značky prvku. Oba výsledky mezi sebou odečteš. Teď by ti vycházelo 1-2=1. Tobě ale vždy musí vyjít 0! Tohoto výsledku docílíš tak, že místo 1 dáš dvojku. Ve vzorci to uděláš tak že napíšeš 2 jako dolní index u Na( oxidační číslo měnit nemůžeš pokud máš zadaný název!) A Teď je vzorec hotov, protože Ti vychází 2-2=0! Pokud je zadán vzorec Al2O3 Musíš postupovat obráceně. V názvu jistě bude oxid ... . Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -2. Napiš to ke kyslíku! Teď Ti vychází: 2-6=-4. Ty, ale chceš =0. Zde toho docílíš tak, že místo 2 dáš 6. Ve vzorci přidáš tedy u Al oxidační číslo 3(v případě, že je zadán vzorec nemůžeš měnit dolní indexy, ale oxidační čísla!). Tak název bude oxid hliník+itý(itý, protože Ti vyšlo oxidační číslo u hliníku +3). Takže výsledek je: oxid hlinitý!
B)sulfidy: Stejné jako u oxidů, ale místo kyslíku je síra, která má oxidační číslo také -2.
C)halogenidy: stejný postup jako u oxidů, ale místo kyslíku je halogenid(fluor/chlor/brom/jod), který má oxidační číslo -1.
D)kyseliny: Dělíme na kyslíkaté a bez kyslíkaté. Bezkyslíkaté: poznáš podle toho, že na konci názvu je vodíková. V případě kyseliny sirovodíkové: na prvním místě ve vzorci kyseliny je vždy H. Když je bezkyslíkatá, následuje další prvek - tedy síra - S. Máme tedy HS. Teď oxidační čísla: H má většinou +1(v případě kyselin vždy) a S má jako v sulfidu -2. V případě bezkyslíkaté kyseliny je to velmi jednoduché: pokud druhý prvek nemá -1 tak se to číslo zapíše v kladném tvaru jako dolní index k vodíku H. Čili kyselina sirovodíková má vzorec H2S.Pokud je zadán vzorec, postupuj opačně, ale dej pozor, že můžeš mněnit jen oxidační čísla! Pokud je to kyselina kyslíkatá: např. kyselina dusičná bude ve vzorci jistě H(vodík) N(dusík) a O(kyslík-je to přeci kyslíkatá kyselina!). Vodík je vždy na prvním místě a kyslík vždy na posledním - zbývající prvek je tedy ve prostřed. Takže máme: HNO. Teď oxidační čísla: H má v kyselinách vždy +1 a kyslík vždy -2. Prostřední prvek má oxidační číslo podle názvu(koncovky!), v tomto případě je u dusíku oxidační číslo +5. Vzorec si pomyslnou čarou rozděl na kladnou a zápornou část. Vynásob čísla nad sebou a sečti a odečti co ti vyšlo. Tady Ti tedy vyjde: 1+5-2=4. Ty, ale potřebuješ opět výsledek 0. Pokud by prostřední prvek měl oxidační číslo sudé, dej k vodíku dolní index 2 aby Ti na kladné straně vzniklo dohromady sudé číslo. Pak dej ke kyslíku dolní index tak, aby Ti vyšel výsledek 0. V tomto v případě 3. Výsledek: HNO3. Pokud je zadán vzorec, postupuj opačně, ale dej pozor, že můžeš mněnit jen oxidační čísla!
Snad to chápeš. Trochu si to doma protrénuj! Narsis

Ty jsi ten dopis posílala?

5. května 2014 v 14:50 | Narsis
Ty jsi ten dopis posílala Sylphe? Já jen, že Pan Brzda vrátil Gňýgu přesně podle stanovených podmínek. Já to nemyslela vážně! Pokud jsi ho, ale poslala tak to zafungovalo! Nechci se nějak chválit, ale asi mi to vymáhání nějak jde! Usmívající seUsmívající seUsmívající se

Je někdo z nás dobrý na vymáhání?

2. května 2014 v 16:29 | Narsis
Sylphe, já myslím, že nikdo z nás na vymáhání moc dobrý není, ale mohli bychom Panu Brzdě poslat docela výhružný dopis ve stylu:
Milý Pane Brzdo,
Sylphe a Narsis vás oficiálně žádají o vydání Gňýgy za těchto podmínek:
1) vaše lhůta je námi stanovená do čtyř dnů
2) Gňýga bude ve stejném stavu, ve kterém jste ji dostal
3) k předání dojde na veřejném místě plném lidí aby nemohlo dojít k útoku na naše osoby
4) pokud z nějakého rozumného důvodu nebude možné Gňýgu předat do námi dané lhůty, lhůta vám bude velkoryse prodloužena maximálně o 24 hodin
5) pokud nepředáte Gňýgu do námi stanovené lhůty, aniž by jste měl rozumný důvod uskutečníme následující opatření: uvězníme vaše blízké, budeme poslouchat všechny vaše telefonní rozhovory a číst vaše esemesky a v nejhorším případě vám vymažeme aplikaci nesoucí název: OM NOM!!!
Přejeme vám krásný zbytek vašeho krátkého života plného dalších a dalších znepříjemnění v případě nedodržení našich podmínekMrkající Sylphe a Narsis.

Myslím, že tohle by mohlo fungovat, ale silně o tom pochybuji. Narsis
Kliknutím na obrázek zjistíte, odkud jsem obrázek stáhla. Pokud obrázek neobsahuje hypretextový odkaz, je můj vlastní.