V rukou toho, kdo krade knihy nebo nevrací vypůjčené, by se měla knížka proměnit v dravého hada. Měla by ho ranit mrtvice a ochromit všechny jeho údy. S hlasitým křikem by měl žebronit o milost, a jeho utrpení nechť se nezmírní, dokud nepřejde v rozklad. V jeho vnitřnostech nechť hlodají knihomoli jako červ smrti, který nikdy neumírá. A až nastoupí poslední trest, nechť ho pekelný oheň navždy pohltí.
Nápis z knihovny kláštera San Pedro v Barceloně, citovaný Albertem Manguelem

Říjen 2014

Mlha života

29. října 2014 v 14:34 | Narsis |  Co si myslí ještěrky
Mlha ...
Mlha života ...
Myslím, že je to stav, kdy se všechno zastaví. Kdy vidíš, slyšíš, dýcháš, vnímáš, cítíš jenom sebe. Nic není okolo. Nic Tě nevlivňuje. Nic neplyne. Jsi Tu jen Ty a tahle chvíle. Chvíle nekonečna. Je to okamžik, kdy se Tvůj duch odpoutá od Tvého života. V reálu je to zlomeček sekundy. Jako kdybych opustila sama sebe a zároveň zůstala ve svém tělu. Je to okamžik, kdy se podíváš sám na sebe aniž by Tě cokoli ovlivňovalo, nebo rušilo. Je to velmi zvláštní pocit. Ani negativní, ani pozitivní. Okamžik, který mě vytrhne z reality. Okamžik, kdy vnímám sama sebe ... Ale úplně jinak.
Dívám se sama na sebe do zrcadla, ale nevnímám to jako: Teď se koukám na svůj odraz. Vnímám to jinak. Něco jako "Kdo to je? Co je to za cizí tvář?" a pak se optám sama sebe: "A kdo jsem vlastně já?" a pak se ozve můj rozum a vrátí mě sem. Do reality. Stalo se mi to asi třikrát a je to nepochopitelný a nepopsatelný okamžik. A nejzvláštnější na tom je ten okamžik, kdy se probudím. Zmatená, co se to se mnou stalo.
Kde jsem to byla a kde jsem to teď? Mám pocit, že jsem byla ve svém vlastním světě. Ve světě, který má každý jen pro sebe. Ve světě, který je můj, ale téměř nic o něm nevím. Vím jen, že jsem tam byla jenom já - má mysl, můj charakter, můj strach, mé obavy, mé radosti, mé pocity, mé názory a moje fantazie. Také vím, že ten svět se mi otvírá ještě ve snech. Procházím se jeho ulicemi, parky, pláněmi místnostmi, vzduchem, vodou, zemí, prostorem ... Prožívám svá soukromá dobrodužství ve svém vlastním světě, když spím, nebo když najdu Mlhu života.
Z tohoto hlediska by se Mlha života dala pojmenovat, jako portál do mého vlastního světa. Portál, který si můžu vytvořit já sama. A nezáleží na místě, ani čase. Záleží jen na mě a mých myšlenkách.

Galvanický článek

20. října 2014 v 18:30 | Narsis |  Ze školy ještěrek
Zde díky chemické reakci vzniká elektrický proud (využívá redoxních reakcí).
obrázek : dvě kádě - v jedné je Zn+2 a v té druhé Cu+2. U Zn je záporná anoda ze zinku (je víc záporná než záporná katoda z mědi proto je měď kladná a zinek záporný) u Cu je kladná katoda z mědi. Kádě jsou propojené trubicí, co vede z jedné kádě do druhé vrchem. V trubici je KNO3 a její konce jsou ucpány vatou.
Reakce: Zn-2elektrony šipka Zn+2
Cu+2 + 2elektrony šipka Cu

Elektrolýza

20. října 2014 v 18:22 | Narsis |  Ze školy ještěrek
Elektrolýza probíhá na elektrodách při průchodu stejnoměrného el. proudu roztokem, nebo taveninou, protože obsahují volně pohyblivé ionty.
a) výroba kovů
obrázek: káď s roztokem ZnI2. Do roztoku jsou vloženy uhlíkové elektrody -kladná(v tomto případě katoda - přitahuje kationty) a záporná(v tomto případěanoda - přitahuje anionty).
reakce: Zn+2+2e- šipka Zn
2I-2e-
b) pokovování
obrázek: káď s roztokem CuSO4 do toho vedou 2 Cu elektrody a na záporné(anoda - podle toho, že přitahuje anionty! Ne podle toho, že je záporná, i když je to v tomto případě špatně) je klíček
Reakce: Cu+2+2e- šipka Cu
Cu-2e- šipka Cu+2
Dochází k poměďování klíče
c) čištění kovů
obrázek: opět káď s CuSO4 a dvě elektrody -záporná ze špinavé Cu a kladná z čisté Cu
Reakce:Cu+2+2e- šipka Cu
Dochází k rozpuštění záporné elektrody ze špinavé Cu. Špinavé části zůstávají v roztoku a čisté atomy Cu se nabalují na kladnou elektrodu, čímž elektroda roste.
výroba hliníku
obrázek: Káď.Jedna stěna je zápornou elektrodou a do taveniny je vložena kladná elektroda. Je to tavenina Al2 O3 .
Reakce: 2Al+3+6e- šipka 2Al (ten odchází dírou ve stěně, která je zápornou elektroudou - katodou)
3O-2-6e- šipka 3O

Výroba oceli

20. října 2014 v 18:08 | Narsis |  Ze školy ještěrek
Suroviny (navážka): uhlí, koks, železná ruda (Fe2O3), vápenec
Procesy: Fe2O3 +3CO šipka 2Fe+3CO - tato reakce se děje nahoře v peci.
Fe2 O3+3C šipka 2Fe+3CO
úplně dole nad odpichem Fe je struska, která brání surovému železu před oxidací. Surové železo obsahuje 4%C + další příměsi(Si, P, S, Mn)
Ocel
- úprava surového Fe snížením C a dalších příměsí = zkujňování
za horka- konvertory - oxidace tím, že se vhání vzduch (oxidace C)
- nistějové pece - oxidace jinak přidá se zrezivělé Fe ze šrotů C+Fe2O3šipka 3CO+2Fe
- úprava přidáním: Cr, Ni, Mg, Vanadu, Titanu
- kalení - ocel se rozžhaví a pak se prudce ochladí - tato ocel je tvrdá, ale lámavá
- popouštění - ocel se rozžhaví a pak se pomalu nechá vychladnout - tato ocel je méně tvrdá, ale ohebnější

Redoxní reakce

20. října 2014 v 17:52 | Narsis |  Ze školy ještěrek
Ahoj Sylphe,
zítra píšeme z chemie, a tak Ti na poslední chvíli vše vysvětlím. Nejsem si jistá, zda píšeme i z redoxních reakcích, ale neuškodí, když je budeš umět. Tohle "doučování" je na čtyři články: Redoxní reakce, Výroba oceli, Elektrolýza a Galvanický článek. Redoxní reakce musíš vymyslet a ten zbytek se stačí jen napapouškovat.
Redoxní reakce:
a) Oxidace=děj, při kterém se oxidační číslo zvětšuje
Například při reakci zinku a kyseliny chlorovodíkové.
Zn+2HCl šipka ZnCl2 +H2
Zn má nejdříve ox. č. (=oxidační číslo) nula, protože atom zinku je sám o sobě neutrální. Když se ale sloučí s Cl jeho ox. č. se zvýší - tedy zoxiduje.
b) Redukce=děj, při kterém se oxidační číslo zmenšuje
Například při reakci zinku a kyseliny chlorovodíkové.
Zn+2HCl šipka ZnCl2+H2
oxidační činidlo = látka, která jiné látky redukuje, ale sama se oxiduje
redukční činidlo = látka, která jiné látky redukuje, ale sama se oxiduje
Kliknutím na obrázek zjistíte, odkud jsem obrázek stáhla. Pokud obrázek neobsahuje hypretextový odkaz, je můj vlastní.